هفتگی 1 بهمن 93

هفتگی 1 بهمن 93

هیئت مکتب الحسین (ع) قائمشهر

جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)

هیئت مکتب الحسین قائمشهر/ با نوای کربلایی کاظم اکبری

جشن تاجگذاری امام زمان (عج)

جشن تاجگذاری امام زمان (عج)

هیئت مکتب الحسین قائمشهر/ با نوای کربلایی کاظم اکبری،کربلایی محمد شیدایی

ایام محسنیه 93

ایام محسنیه 93

هیئت عمه سادات شهر ری/ کربلایی محمدعلی بخشی.کربلایی کاظم اکبری