مراسم هفتگی 12 آذر 93

مراسم هفتگی 12 آذر 93

هیئت مکتب الحسین (ع) قائمشهر

شب شهادت حضرت رقیه 93

شب شهادت حضرت رقیه 93

کربلایی کاظم اکبری.کربلایی قاسم اسدی.کربلایی حسن جعفری.کربلایی حسین بینایی/ هیئت روضه العباس (ع) گنبد

شب 7 صفر 93

شب 7 صفر 93

هیئت کریم اهل بیت/ کربلایی کاظم اکبری

شب 2 صفر 93

شب 2 صفر 93

خیمه گاه دلیری/ کربلایی کاظم اکبری.کربلایی علیرضا دیان.کربلایی مسلم مصیبی.کربلایی کمال قربانی